Aanbod Interim & onderwijs

Als ervaren coördinator Passend Onderwijs, soms ook zorgcoordinator genoemd, fungeer ik als spin in het web. Een greep uit de taken die ik graag op me neem:

 • Adviseren van afdelingscoördinatoren met betrekking tot de leerlingenzorg en -ondersteuning;
 • Initieren en voorzitten van JES/ IZO-overleggen:
 • Sturing geven en monitoren van processen rond de leerlingenzorg en de interne samenwerking van (zorg)medewerkers en zorgdragen voor een adequate betrokkenheid van externe deskundigen/hulpverleners (jeugdarts/verpleegkundige, GGZ, leerplicht, schoolmaatschappelijk werker, koppelgenoot);
 • Terugbrengen van het aantal thuiszitters;
 • Beleggen en voorzitten van MDO overleggen;
 • Opstellen en periodiek evalueren van OPP;
 • Begeleiden en aanvragen van TLV ten behoeve van instroom VSO;
 • Coördineren van de interne en externe deskundigheid en de contacten met betrekking tot het specifieke onderwijsaanbod voor een leerling die (extra) zorg of ondersteuning nodig heeft;
 • Onderhouden van contacten met het Samenwerkingsverband en andere externe partijen.

Coach Passend Onderwijs

In deze rol ben ik de verbindende schakel tussen de jongere en school. Deze rol wordt ook vaak Begeleider Passend Onderwijs (BPO) genoemd. Ik zorg dat de ondersteuningsvraag wordt geformuleerd en praktisch uitvoerbaar is voor docenten in het klaslokaal. 

Wat ik precies doe?

 • Coaching van de jongere;
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Vertalen van ondersteuningsvragen van leerlingen naar het onderwijs.
 • Begeleiden/coachen van docenten met betrekking tot onderwijsbehoeften van een individuele leerling;
 • Onderhouden van de daarvoor benodigde contacten (ouders, docenten, hulpverlening);
 • Gerichte afstemming met docenten en ouder(s) ten aanzien van de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Loopbaancoach – Decaan

In deze rol ondersteun ik jongeren met het maken van een passende studiekeuze, op basis van talenten en drijfveren. Dat doe ik als zowel als loopbaancoach als decaan.

Wat ik graag doe:

 • Ik onderzoek samen met de leerling of student de opleidings-en beroepsmogelijkheden. Daarvoor gebruik ik onder andere beroepskeuzetesten, zet interactieve werkvormen in, richt me met de student op de arbeidsmarkt en zet in op het opdoen van praktijkervaring;
 • Ik geef voorlichting en advies over opleidings- en beroepsmogelijkheden aan (toekomstige) studenten, alsmede aan interne en externe verwijzers, ouders en verzorgers, bijvoorbeeld bij een open dag;
 • Ik word ook ingehuurd door particulieren, zowel op initiatief van ouders als van jongeren/jongvolwassenen.